Our Courses

เวบไซด์ ใน 1 วัน

฿5,000 / 1 วัน
 • การสร้างหน้าเว็บ โปรโมทเวบ
 • การใช้ตั้งหัวข้อแบบ H 1 H 2 H 3
 • การตั้ง Title และ Description
 • การใส่รูปภาพลงใน แต่ละหน้า
 • การใส่ Youtube ลงในแต่ละหน้า

เวบไซด์ รีสอร์ท ร้านอาหาร

฿8,000 / 1 วัน
 • รูปแบบ เวบไซด์ รีสอร์ท ร้านอาหาร
 • Images vs. Media ที่สำคัญ
 • การใส่ รีวิว Tesimonal
 • การติดตั้ง แผนที่ Google Map
 • การใส่รูปแบบ Gallery

เวบไซด์ Advance

฿18,000 / 3 วัน
 • เว็บไซต์ การสร้าง SITEMAP
 • การออกแบบธีมด้วยตนเอง
 • การตั้ง Title และ Description
 • โปรโมท เวบไซด์ได้
 • Private Courses