• คอร์สเวบไซด์ wordpress#Basic

    สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ไม่มีความรู้เรื่องไอที

    คอร์สเวบไซด์ wordpress#Basic สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการทำตลาด ออนไลน์ หรือ ต้องการ มีเวบไซด์ ที่สามารถ แก้ไข ข้อมูลเองได้ และใช้โปรโมทธุรกิจตั้งแต่ ระดับ SME สอนตั้งแต่พื้นฐานสุด จนถึงการทำเว็บไซต์อย่างไรให้โดนใจ Google ผู้เข้าอบรมจะรู้วิธีการสร้างเว็บไซต์ และ ทำ SEO ไปด้วย ในเวลา 1 วัน พร้อม CON ZOOM 3 ครั้ง
    READ MORE