โปรโมทเว็บ

ค่าบริการ 2,000 บาท
โพส 200 เว็บ + อัพเดท 200 เว็บ/วัน ทุกวัน 1 เดือน
แถม บริการโปรโมทเว็บสู่ สารบัญ 50 เวบไซด์

ค่าบริการ 3,500 บาท

โพส 200 เว็บ + อัพเดท 200 เว็บ/วัน ทุกวัน 2 เดือน
แถม

 1. ทำแบนเนอร์ให้ขนาด 120 x 120 จำนวน 1 ชิ้น
 2. ติดแบนเนอร์ให้ 1 ที่ 2 เดือน
 3. บริการโปรโมทเว็บสู่ สารบัญ50 เวบไซด์

ค่าบริการ 4,500 บาท

โพส 200 เว็บ + อัพเดท 200 เว็บ/วัน ทุกวัน 3 เดือน
แถม

 1. อัพเดท 200 เว็บ/วัน ทุกวัน 3 เดือน (โปรโมชั่น แถมเพิ่ม 3 เดือน)
 2. ทำแบนเนอร์ให้ขนาด 120 x 120 จำนวน 1 ชิ้น
 3. โพสกลุ่มเฟสบุ๊ค 100 กลุ่ม ช่วยดันอันดับเว็บไซต์
 4. บริการโปรโมทเว็บสู่ สารบัญ 50 เวบไซด์

ค่าบริการ 8,500 บาท

โพส 200 เว็บ + อัพเดท 200 เว็บ/วัน ทุกวัน 6 เดือน

แถม

 1. อัพเดท 200 เว็บ/วัน ทุกวัน 6 เดือน (โปรโมชั่น แถมเพิ่ม 3 เดือน)
 2. ทำแบนเนอร์ให้ขนาด 120 x 120 จำนวน 1 ชิ้น รายละเอียด
 3. ทำแบนเนอร์ให้ขนาด 180 x 180 จำนวน 1 ชิ้น รายละเอียด
 4. ทำแบนเนอร์ให้ขนาด 160 x 600 จำนวน 1 ชิ้น รายละเอียด
 5. โพส SEO โพสเน้นคีย์เวิด 2 ชุด เพื่อทำอันดับในกูเกิ้ล รายละเอียด
 6. โพสกลุ่มเฟสบุ๊ค 200 กลุ่ม ช่วยดันอันดับเว็บไซต์
 7. บริการโปรโมทเว็บสู่ สารบัญ  50 เวบไซด์

ค่าบริการ 16,000 บาท

โพส 200 เว็บ + อัพเดท 200 เว็บ/วัน ทุกวัน 12 เดือน
แถม

 1. อัพเดท 200 เว็บ/วัน ทุกวัน 12 เดือน (โปรโมชั่น แถมเพิ่ม 8 เดือน)
 2. ทำแบนเนอร์ให้ขนาด 120 x 120 จำนวน 1 ชิ้น รายละเอียด
 3. ทำแบนเนอร์ให้ขนาด 180 x 180 จำนวน 1 ชิ้น รายละเอียด
 4. ทำแบนเนอร์ให้ขนาด 160 x 600 จำนวน 1 ชิ้น รายละเอียด
 5. โพส SEO โพสเน้นคีย์เวิด 2 ชุด เพื่อทำอันดับในกูเกิ้ล รายละเอียด
 6. โพสกลุ่มเฟสบุ๊ค 200 กลุ่ม ช่วยดันอันดับเว็บไซต์
 7. บริการโปรโมทเว็บสู่ สารบัญ 50 เวบไซด์
Facebook Twitter Linkedin YouTube