fbpx

โครงการสร้างฝันเพื่อผู้พิการ

KNBIZ ร่วมสร้างโครงการดีดี มอบโอกาสให้ผู้พิการได้มีรายได้เลี้ยงชีพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและความสามารถของผู้พิการให้สูงขึ้น โครงการสัมมนาสร้างอาชีพให้กับผู้พิการครั้งที่ 3 นี้เป็นการ เพิ่มโอกาสให้ผู้พิการได้เห็นช่องทางการสร้างรายได้ในโลกออนไลน์ โดยในโครงการจะจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการสร้างคอนเท้นท์และสร้างคลิปวิดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือ โดย สุดยอด วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และมากประสบการณ์ ทั้ง 2 ท่าน โค้ชพี่เอก | อ.ยศสิริ บุญชู BusinessBrandingCoach ที่ปรึกษาธุรกิจ วิทยากร ผู้ก่อตั้ง…

Facebook Twitter Linkedin YouTube