คอร์ส เวบไซด์ ใน 1 วัน สำหรับ ผู้ประกอบการ SME

คอร์ส เวบไซด์ ใน 1 วัน สำหรับ ผู้ประกอบการ SME

**สอนตั้งแต่พื้นฐานสุด จนถึงการทำเว็บไซต์อย่างไรให้โดนใจ Google ผู้เข้าอบรมจะรู้วิธีการสร้างเว็บไซต์ และ ทำ SEO ไปด้วย
WordPress+SEO

  • สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ไอที ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านไอทีเลย (ไอทีไม่แนะนำ) แต่อยากรู้วิธีการสร้างเว็บโดยใช้ WordPress
  • ผู้ประกอบการ ธุรกิจ SME ที่อยากรู้การสร้างเว็บ ทำเองได้ ประหยัดต้นทุน เข้ากับช่วงเศรษฐกิจขณะนี้
  • ฝ่ายต่างๆในองค์กรที่สนใจ

ที่สำคัญ!!! สอนจริง ลงมือจริง Workshop
ผู้เข้าอบรมจะรู้วิธีการสร้างเว็บไซต์ และ ทำ SEO ไปด้วยในตัวแบบปฏิบัติจริง เพราะวัตถุประสงค์คือ ทำเองได้จากที่ไม่รู้อะไรเลย