fbpx

สิ่งที่ควรมีก่อนเริ่มเปิดร้านออนไลน์

  • ชื่อร้าน ชื่อเวบไซด์ การสร้างเวบไซด์

ชื่อร้านค้า  ชื่อบริษัท เวบไซด์ อาจจะเป็นชื่อเดียวกัน หรือ สร้างร้านค้า ตามชื่่อสินค้า นำมาตั้งเป็นชื่อ โดเมน การตั้งชื่อโดเมน จะต้อง สั้น กระชับ จดจำง่าย ไม่จำเป๋นว่าต้อง มี keyword ในชื่อ

  • สินค้า
  • เงินทุน
  • จุดยืนของร้าน
  • ช่องทางจำหน่าย
  • แผนการตลาด
  • ช่องทางการชำระเงิน
  • ความอดทนและมุ่งมั่น
  • เวลา
Facebook Twitter Linkedin YouTube